متابي سولفيت سديم 97% چيني تكنيكال گريد رسيد

 کاربرد متا بی سولفیت سدیم بعنوان یک احیا کننده نگهدارنده مواد غذایی و سفید کننده در صنایع مختلف جهت مواردی از قبیل ذیل استفاده میگردد:

متا بی سولفیت سدیمدر صنایع غذایی بعنوان نگهدارنده و جلوگیری کننده از فساد مواد غذایی بخصوص در میگوِ، آب میوه
سرکه و آبلیمو ، غذاهای دریایی ،میوه جات خشک و غیره.
در صنایع عکاسی در محلول ظهور جهت اسیدی کردن محلول ثبوت .
در صنایع چرمسازی جهت آهک زدایی پوست .
در صنایع آبکاری جهت تصفیه فاضلاب حاوی یون کروم شش ظرفیتی و جهت جدا کردن کلر اضافی بعد از ازبین رفتن یون سیانید .
در صنایع کاغذ سازی جهت سفید گری
در صنایع شیمیایی بعنوان احیا کننده جهت خالص سازی و جداسازی آلدییدها و کتونها و برای تولید سولفوکسیناتها “ماده پایه شامپو بچه”و جهت تولید بعضی رنگهای آلی .
در صنایع نساجی بعنوان تمیز و سفید کننده پشم و دیگر الیاف طبیعی ،جهت تولید رنگهای خمره ای
بعنوان حذف کننده کلر بعد از سفیدگری نایلون و بعنوان فعال کننده در پلیمریزاسیون اکریلو نیتریل.
در صنایع دارویی حهت تولید استامینوفن و به مقدار کم به بعضی از داروها اضافه میشود .
در صنعت ساختمان جهت تولید روان کننده بتون و غیره
در صنعت تصفیه آب جهت کلر زدایی آب قبل از ورود آب به سیستم اسمز معکوس